Besloten terrein Bus

Tijdens de toets op het besloten terrein zal Het VerkeersCollege de vakbekwaamheid van de kandidaat toetsen op het gebied van voertuigcontrole en manoeuvreren. Deze toets focust op verkeersdeelname en bijzondere omstandigheden.

Omschrijving
De toets duurt 30 minuten. Binnen die 30 minuten moet de kandidaat zeven scenario's (bijz.verr)
uitvoeren. 
Scenario 1 is gelijk in elke toets. 
De overige zes scenario's worden linksom (variant a), rechtsom (variant b) of als combinatie van scenario's uit de beide varianten uitgevoerd. 

De toetsafnemer, de persoon die namens Het VerkeersCollege is belast met het afnemen van de toets, bepaalt dit. Indien namens CCV een steekproefnemer bij het afnemen van de toets aanwezig is, bepaalt deze welke variant of combinatie van scenario's uit de twee varianten wordt uitgevoerd.