Praktische toets Bus

Tijdens deze toets is er vooral aandacht voor:

• beroepshouding;
• reageren op wensen, behoeften en gedragingen van passagiers aan de hand van voorbeelden;
• veilig vervoeren van bagage (verdeling, vastzetten);
• voorkomen van criminaliteit en illegaliteit;
• voorkomen van fysieke risico’s;
• invullen van een Europees schadeformulier;
• maatregelen bij noodsituaties.

Omschrijving
De toets duurt 30 minuten. Binnen die 30 minuten moet de kandidaat ten minste 4 scenario’s
uitvoeren. Scenario 1 is gelijk in elke toets. De overige scenario’s worden als combinatie van
scenario's uitgevoerd. De toetsafnemer, de persoon die namens Het VerkeersCollege is belast met het afnemen van de toets, bepaalt dit. Indien namens CCV een steekproefnemer bij het afnemen van de toets aanwezig is, bepaalt deze welke combinatie van scenario’s wordt uitgevoerd.

De toets wordt afgelegd bij Het VerkeersCollege, onder toezicht van het CCV.