Tussen Tijdse Toets (TTT)

Bij je opleiding voor het praktijkexamen kun je je vorderingen testen met een tussentijdse toets. De toets is een rijtest die verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen en om eventuele nervositeit weg te nemen. 

Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen, dat de slaagkans door een tussentijdse toets met twintig procent kan toenemen.

Advies
Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee óf - waar het CBR al papierloos examineert - kan je instructeur het achteraf voor je uitdraaien. Op het formulier brengt de examinator per onderdeel advies uit (uitleg formulier). Je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken.

Zorg dat je het adviesformulier bij je hebt als je op examen gaat. Dit is vooral belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen manoeuvres (auto). Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.

Vrijstelling
Tijdens de toets kun je vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres op het eerstvolgende auto-examen.

Wanneer je deelneemt aan de tussentijdse toets moet je de volgende documenten overhandigen:

• een geldig identiteitsbewijs
• het theoriecertificaat
• oproepformulier
• het ingevulde formulier Zelfreflectie
• minimaal 16,5 jaar

Klik hier voor een filmpje van het CBR over de TussenTijdseToets.