Wat is Code 95

De nieuwe wet bepaalt dat vrachtauto (en bus) chauffeurs hun vakbekwaamheid alleen kunnen behouden als ze nascholing volgen.

Ze moeten de eerste 35 uur nascholing binnen zeven jaar volgen; tussen september 2009 en september 2016.
Buschauffeurs (van september 2008 tot september 2015)
Daarna moeten de chauffeurs hun vakbekwaamheid iedere vijf jaar verlengen, steeds door het volgen van 35 uur nascholing.

Iedereen die vanaf september 2009 zijn vakbekwaamheid behaalt, valt direct binnen de vijfjaarlijkse nascholingscyclus. Voor nieuwe chauffeurs geldt dus niet de eenmalig langere termijn van zeven jaar, die voor huidige werkzame chauffeurs wel geldt.

Het VerkeersCollege adviseert chauffeurs om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen. Als iedereen tot het laatste moment wacht, zou er een capaciteitstekort bij de opleidingen kunnen ontstaan, waardoor chauffeurs hun vakbekwaamheid niet tijdig kunnen verlengen.

Een chauffeur kan in overleg met de werkgever zijn eigen programma samenstellen, dat zoveel mogelijk aansluit bij de dagelijkse beroepspraktijk. Er is dus niet één vaststaand programma dat voor iedereen gelijk is. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing een chauffeur minimaal één dag
(7 uur) een praktijktraining moet volgen. Het VerkeersCollege wil u daarbij graag helpen.
 
Als het een chauffeur om een of andere reden niet lukt om aan de verplichte nascholing te voldoen. Dan heeft dit als gevolg dat hij zijn vak niet meer mag uitoefenen. Zijn vakbekwaamheid is
als het ware verlopen. Als hij daarna besluit toch zijn oude vak weer op te pakken, dan moet hij die vakbekwaamheid weer vernieuwen. Dit doet de chauffeur door 35 uur nascholing te volgen. Pas na 35 uur nascholing mag hij weer beroepsmatig rijden. Hij hoeft dus niet opnieuw een examen te doen.

Als een chauffeur in het bezit is van zowel een chauffeursdiploma voor personenvervoer als voor beroepsgoederenvervoer, dan hoeft hij slechts één keer 35 uur nascholing te volgen per 5 jaar en niet 70 uur.

Sommige groepen chauffeurs hebben vrijstelling van het chauffeursdiploma.
Brandweerlieden, politiemensen, e.d. vallen onder de vrijstelling. Er zijn nog meer vrijstellingen. 

Maak geheel vrijblijvend een afspraak met onze opleidingsdeskundige, dan kan hij u verder informeren over deze nieuwe richtlijn en zonodig een opleidingsplan voor u opstellen.
Bel: 0297-250 638 of stuur een mail naar info@verkeerscollege.com.