Examen voor faalangstige kandidaten


Speciaal rijexamen ontwikkeld

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ongeveer tien procent van de leerlingen die in het reguliere onderwijs zakt voor het afsluitende examen lijdt aan faalangst. Dat zou voor het rijexamen betekenen dat er jaarlijks ongeveer 10.000 kandidaten zakken, vanwege hun ongezonde angst voor het rijexamen. De overheid vindt dat teveel en vroeg het CBR een speciaal rijexamen te ontwikkelen.

Wanneer heb je faalangst voor het rijexamen?
Bijna iedereen is zenuwachtig voor een (rij)examen. Dat is normaal. Het kan je juist stimuleren om goed te presteren. Je bent scherp door de adrenaline. Sommige mensen zijn extreem zenuwachtig. Maar dat hoeft geen faalangst te zijn. Je spreekt pas van faalangst voor het rijexamen als je onder druk van dat ‘ene uurtje’ bezwijkt. Bijvoorbeeld door een black-out, of door fouten die je tijdens je rijlessen nooit maakte.

Er is geen sprake van rijexamenangst als je zenuwachtig bent doordat je nog niet helemaal klaar bent voor het examen. Bijvoorbeeld omdat je eigenlijk te weinig rijlessen hebt gehad.

Duurt 90 minuten
Het faalangstexamen duurt in de proefperiode langer dan een gewoon praktijkexamen, namelijk 90 minuten i.p.v. 55 minuten. Het begint met een intakegesprek waarin je rustig jouw situatie als gevolg van faalangst kunt bespreken. De examinator zal daar in het verdere verloop van het examen rekening mee houden. In dit faalangstexamen is dus voldoende tijd om jou op je gemak te stellen. Want als jij je op je gemak voelt, dan presteer je het beste!

Time-out aanvragen
Ben je eenmaal op weg en de verlammende spanning slaat toe, dan kun je een time-out aanvragen. Of meerdere, als je dat wilt. Je mag het zelf aangeven. Je examinator kan je ook een time-out geven, als hij denkt dat je dat nodig hebt.

Niet makkelijker
Het faalangstexamen duurt langer, maar is niet makkelijker dan een regulier praktijkexamen! Je moet ook bij dit examen gewoon voldoen aan alle ‘rijvaardigheidseisen’. Dat houdt in dat jij moet laten zien dat je veilig en op een verantwoorde manier aan het verkeer deelneemt.

Toelatingseisen
De enige vereiste tijdens deze proefperiode is dat jij en je rijopleider bereid zijn om voor en na het faalangstexamen vragenlijsten in te vullen. Daarmee onderzoeken we of dit experimentele examen voldoet aan de eisen van de minister van Verkeer en Waterstaat.
Hieronder lees je stapsgewijs welke vragenlijsten je op welk moment moet invullen:


1. Jouw rijopleider reserveert bij het CBR een faalangstexamen voor jou;
2. Ongeveer één week voor de examendatum vullen jij én jouw opleider respectievelijk een  
    vragenlijst voor de kandidaat en een vragenlijst voor de rijopleider in;
3. Ongeveer één week van te voren vul je het reguliere zelfreflectieformulier in;

Beide ingevulde vragenlijsten en het zelfreflectieformulier worden meegenomen naar het examen;

Vóór het examen worden deze gesloten (bijvoorbeeld in een envelop) aan de examinator gegeven, die alles direct opbergt;

Na het rijexamen (maar vóór de einduitslag) krijgen jij en je opleider van de examinator een tweede vragenlijst, met het verzoek die in te vullen. Ook deze geven jullie daarna aan de examinator, die de ingevulde formulieren direct opbergt;

Dan vertelt de examinator je of je geslaagd of gezakt bent en volgt het eindgesprek.

Tot slot vraagt de examinator of jij en jouw opleider een derde en laatste vragenlijst in willen vullen. Je krijgt te horen waar je die kunt inleveren.

Duurder
Omdat het examen langer duurt, wordt het wel duurder dan het gewone rijexamen voor de personenauto. (zie de prijslijst

Klik hier voor een filmpje van het CBR over het Faalangst examen.