Het Praktijkexamen B (Auto)

Voordat we dit examen voor je kunnen regelen moet je ons eerst machtigen !!!!
Klik op de volgende link om dat te regelen en houd je DIGID bij de hand, deze heb je namelijk nodig.
MIJN CBR  (ons rijschool nummer: 4979A8)

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf. Je kunt je instructeur vragen om mee te rijden en bij het eindgesprek aanwezig te zijn. Dan leer je des te meer van het examen. Soms kan de instructeur uiteindelijk niet mee omdat bijvoorbeeld een examinator in opleiding voorrang krijgt.

In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Na controle van je identiteitsbewijs en je theoriecertificaat overhandig je het gesloten formulier zelfreflectie. Op dat formulier heb je vóór het examen je sterke en minder sterke punten in het verkeer gezet. Dit formulier wordt na de examenuitslag met je besproken.
Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto.

Dan begint de rit. De examinator let onder meer op je beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt je op zeven examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten en de bijzondere manoeuvres. In het vernieuwde rijexamen rijd je een gedeelte van het examen –zo’n tien tot vijftien minuten– zelfstandig naar een bepaalde bestemming.

Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. Als je bent geslaagd, bespreekt de examinator het zelfreflectieformulier met je en wordt je Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB).

Wanneer je bent gezakt, licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslagformulier (uitleg formulier) met deze punten kan je instructeur achteraf voor je uitdraaien. Het is verstandig deze punten te bespreken met je instructeur in verband met vervolglessen.

Wanneer je deelneemt aan het praktijkexamen B moet je de volgende documenten overhandigen:
• de oproepkaart;
• een geldig theoriecertificaat;
• een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs;
• het ingevulde formulier Zelfreflectie
• eventueel het adviesformulier van je tussentijdse toets;

4 keer gezakt?
Als u binnen vijf jaar vier keer bent gezakt voor het CBR-praktijkexamen is er een andere mogelijkheid om examen te doen. U doet dan automatisch een nader onderzoek. (een BNOR examen)
Dit is een bijzondere vorm van examineren.
De plaats waar de toets wordt afgenomen is rustiger, de beschikbare tijd is langer en er is meer persoonlijke begeleiding.