Klachtenprocedure Tekst

Klachtenprocedure

Een klacht indienen
Het kan gebeuren dat u niet naar behoren bent behandeld door Het VerkeersCollege.
Wij, bij Het VerkeersCollege willen graag van onze klanten en/of contacten leren en om die reden is er een klachtenregeling.

Hoe dien ik een klacht in?
Wanneer u een klacht heeft over Het VerkeersCollege kunt u deze via verschillende manieren indienen.
Het gaat om de volgende twee manieren: namelijk: telefonisch en via de mail.

Via de telefoon kunt u bellen naar 0297-250 638. Uw klacht kunt u via de telefoon mondeling indienen.
Wanneer u uw klacht schriftelijk wilt indienen kan dat door een mail te sturen naar: 
info@verkeerscollege.com. 

Mocht u niet in staat zijn uw klacht via de mail in te dienen,
dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken met Het VerkeersCollege op locatie.
U kunt hierover contact opnemen met onze receptionisten via 0297-250 638.

Klachtenprocedure
Na het indienen van de klacht ontvangt u binnen 3 werkdagen een bevestiging van ontvangst en daarbij onze klachtenprocedure.
Wilt u hem voor het indienen al ontvangen stuur dan een mail naar: info@verkeerscollege.com
 

Het Verkeerscollege logo
Het Verkeerscollege
cbr
2todrive
vrb
veiligverkeer

© Het Verkeerscollege 2022 | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure

Designpro.nl | Z-IM