BHV

EHBO Onderweg

EHBO onderweg

EHBO Onderweg is een 1-daagse cursus vooral gericht op hulpverlening onderweg. Het is een zeer praktische en nuttige opleiding, omdat u als chauffeur in veel gevallen als een van de eersten ter plekke bent wanneer een ongeval plaatsvindt. Tijdens deze interactieve dag leert u adequaat te handelen op het gebied van EHBO en reanimatie, ook met gebruik van een AED, in situaties op of langs de weg.

Doelgroep
Chauffeurs die de kennis willen hebben om te kunnen handelen onderweg als er wat gebeurt.

Duur opleiding
1 dag

Inhoud

  • Via ABCDE-methodiek herkennen van verwondingen en letsel
  • Omgaan met uitwendige wonden
  • Omgaan met brandwonden
  • Omgaan met kneuzingen en verstuikingen
  • Omgaan met ontwrichtingen en botbreuken
  • Omgaan met oogletsel
  • Reanimatie, ook met gebruik van de AED
  • Hoe te handelen bij elektriciteitsongevallen
  • Hoe te handelen bij vergiftiging of ongeval met bijtende stoffen
  • Vervoer over korte afstand van een patiënt

Rond het middaguur zal er een lunch worden verzorgd.

Toetsing/examen
Na afloop wordt een examen afgenomen door de docent.
Bij voldoende beoordeling ontvangen deelnemers het certificaat Bedrijfshulpverlener.
Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.

 

Waarde Nascholing Code 95
7 uur (theorie)
Je kunt deze training mee laten tellen voor je Code 95.
Er worden dan wel extra aan/afmeldkosten berekend.
 

Let op: De EHBO onderweg training is geen BHV training ...
Voorheen kon deze training ook gebruikt worden als BHV maar da kan sinds 2016 niet meer.
Mocht er echt BHV gedaan moeten worden dan kunt u dat natuurlijk ook bij ons volgen:

 

BHV (bedrijfshulpverlener)

Het besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om de bedrijfshulpverlening te organiseren.
Afhankelijk van de omvang van het bedrijf en aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) dienen een aantal werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV-er) te worden aangesteld.
Daarbij is het belangrijk dat bedrijfshulpverleners jaarlijks hun kennis en vaardigheden opfrissen door het volgen van de cursus BHV Herhaling.

Doelgroep
Personen die de functie van bedrijfshulpverlener binnen hun organisatie gaan vervullen
of al in het bezit zijn van een geldig diploma Bedrijfshulpverlener (BHV) en zich opnieuw willen certificeren.

Duur opleiding
1 dag

Inhoud
Deelnemers leren om de taak van hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance) over te nemen tot het moment dat deze aanwezig zijn. Bedrijfshulpverleners moeten in de tijd tussen het alarm en de aankomst van de hulpverleningsdiensten een beginnende brand bestrijden, zo nodig het gebouw ontruimen, gewonden verzorgen, communiceren en samenwerken met de hulpverleningsdiensten.

- Levensreddende handelingen (EHBO en reanimatie)
- Organisatie bedrijfshulpverlening
- Alarmering
- Ontruiming en communicatie
- Verbranding en blussen
- Ontruimingsoefening

Rond het middaguur zal er een lunch worden verzorgd.

Toetsing/examen
Na afloop wordt een examen afgenomen door de docent.
Bij voldoende beoordeling ontvangen deelnemers het certificaat Bedrijfshulpverlener.
Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.
 

Deze training telt niet mee voor de Code 95
De BHV telt niet meer mee als training voor de code 95.
Als vervanger is daar de EHBO onderweg voor in de plaats gekomen.
(let op, je ontvangt dan geen certificaat BHV)

Het Verkeerscollege logo
Het Verkeerscollege
cbr
2todrive
vrb
veiligverkeer

© Het Verkeerscollege 2024 | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure

Designpro.nl | Z-IM