Tekst

SOOB Subsidie

Het VerkeersCollege voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan de voorlopige certificering.
Op grond daarvan heeft STL (SOOB-subsidie) ons het certificaat
‘Gecertificeerd opleider Transport & Logistiek’ verstrekt.
Via www.soobsubsidiepunt.nl kunt u SOOB-subsidie aanvragen voor diverse opleidingen.
Wij ondersteunen u graag bij het aanvragen en indienen van het subsidiedossier.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op! 0297-250 638 en vraag naar Ruben.
 

De komende jaren zijn er in de sector transport en logistiek veel goed opgeleide medewerkers nodig.
SOOB, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de branche, stimuleert het volgen van opleidingen en trainingen door huidige én toekomstige medewerkers in de bedrijfstak.  
Dit doet SOOB door het verstrekken van subsidies via SOOB Subsidiepunt. (https://www.soobsubsidiepunt.nl)

Er zijn subsidies op verschillende gebieden. 

Het VerkeersCollege bied de volgende mogelijkheden:   

SOOB - Basiskwalificatie CGV Doorstroom
•    Heropleiding C - Doorstroom - pakket 7 uur
•    Heropleiding E bij C - Doorstroom - pakket 7 uur
•    Rijopleiding C - Doorstroom
•    Rijopleiding E bij C - Doorstroom
•    Vakbekwaamheid 1 (RVM1-C) - Doorstroom
•    Vakbekwaamheid 2 (VM2-C) - Doorstroom
•    Vakbekwaamheid 3 (VM3-C) - Doorstroom
 
SOOB - Basiskwalificatie CGV Zijinstroom
•    Heropleiding C - Zijinstroom - pakket 7 uur
•    Heropleiding E bij C - Zijinstroom - pakket 7 uur
•    Rijopleiding C - Zijinstroom
•    Rijopleiding E bij C - Zijinstroom
•    Vakbekwaamheid 1 (RVM1-C) - Zijinstroom
•    Vakbekwaamheid 2 (VM2-C) - Zijinstroom
•    Vakbekwaamheid 3 (VM3-C) - Zijinstroom
 
SOOB - Overig branchekwalificerend
•    Bedrijfsmanagement
•    Calculatie
•    Financieel Management
•    Personeelsmanagement
•    Wegvervoer Goederen deel 1
•    Wegvervoer Goederen deel 2
 
SOOB - Themagerichte scholing Praktijkdag nascholing
•    Praktijkdag Nascholing W01-1 Het Nieuwe Rijden (HNR)
•    Praktijkdag Nascholing W02-1 Rijoptimalisatie I - Schadepreventie
 
SOOB - Themagerichte scholing Veiligheid
•    Basisveiligheid VCA - 2 dagdelen U05-2

Doorstroom
Je kunt met 75% subsidie op het lesgeld kandidaten opleiden tot vrachtwagenchauffeur. 
Aan deze regeling zijn o.a. de volgende voorwaarden verbonden. 
•    Voordat de kandidaat aan de opleiding begint, wordt hij/zij getest. Alleen kandidaten met een positief testadvies komen voor subsidie in aanmerking.*
•    De kandidaat is in dienst bij een werkgever die afdraagt aan SOOB. Dit kan ook een kandidaat zijn die bij een andere werkgever heeft gewerkt, als deze maar afdraagt aan SOOB.
•    Je biedt de kandidaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan als chauffeur goederenvervoer of machinist mobiele (toren)kraan. 
•    De kandidaat betaalt geen eigen bijdrage. Jij betaalt alle niet-subsidiabele kosten van de opleiding.
*) Je kunt een negatieve testuitslag naast je neerleggen. Je ontvangt de subsidie dan pas nadat de kandidaat de opleiding met succes heeft afgerond. 

Zij-instroom
Je kunt met 60% subsidie op het lesgeld kandidaten opleiden tot vrachtwagenchauffeur. 
Aan deze regeling zijn o.a. de volgende voorwaarden verbonden.
•    Voordat de kandidaat aan de opleiding begint, wordt hij/zij getest. Je kunt alleen subsidie aanvragen voor kandidaten met een positief testadvies.
•    Je vraagt van de kandidaat een maximale eigen bijdrage van 15% van de subsidiabele kosten.
•    Voordat je de subsidie aanvraagt, bied je de kandidaat een baangarantie als chauffeur goederenvervoer voor ten minste één jaar en gemiddeld 32 uur per week. De baangarantie gaat binnen één maand na het afronden van de opleiding in.
SOOB draagt bij in de opleidingskosten en verstrekt subsidie op alle onderdelen van de rijopleiding. Over de subsidiabele uurprijs ontvangt u subsidie over een maximaal aantal opleidingsuren.

Hoe vraagt u subsidie aan?
Subsidie kunt u heel eenvoudig aanvragen via deze website van SOOB Subsidiepunt.
Als u dat nog nooit heeft gedaan kunt u zich hier éénmalig registreren. U ontvangt een persoonlijke inlog, waarmee u vervolgens subsidie kunt aanvragen.
Gemakkelijk en online. Heeft u al een account? Log dan in met persoonlijke inlog.
•    Het is belangrijk om de aanvraag te doen voordat de opleiding begint.
•    De subsidie is beschikbaar van 1 januari t/m 31 december 2021.
•    Per opleidingscategorie geldt er een subsidieplafond. Zodra dit is bereikt, wordt er geen subsidie meer verstrekt.

Afwikkelen van de aanvraag
Na beëindiging van de van opleiding dient u een declaratie in, voor het bedrag dat is gereserveerd in de aanvraag voor deze opleiding. 
De complete declaratie dient uiterlijk binnen 4 maanden, na afronding van de opleiding, te zijn ingediend.
Het bedrijf en de opleider maken afspraken over wie welke documenten indient bij het SOOB Subsidiepunt.
Het bedrijf blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor het subsidiedossier.

Het VerkeersCollege helpt u graag bij uw aanvraag en uw opleiding.
 

Het Verkeerscollege logo
Het Verkeerscollege
cbr
2todrive
vrb
veiligverkeer

© Het Verkeerscollege 2024 | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure

Designpro.nl | Z-IM