Opleidingen auto 17 jaar 2todrive

Auto 2todrive

De invoering van Begeleid Rijden is in 2018 officieel geworden.
Jongeren mogen vanaf 16 jaar hun theorie-examen doen,
vanaf 16,5 jaar praktijkles volgen bij de rijschool en vanaf 17 het CBR-praktijkexamen afleggen. 
Slagen ze, dan mogen ze vanaf hun zeventiende al autorijden onder begeleiding. 

Om mee te doen aan 2toDrive moet  je de volgende stappen volgen: 
- Je meldt je aan voor 2toDrive door je begeleiderspas aan te vragen.
   Via de website kun je jezelf aanmelden en doorgeven wie je coaches zijn.
   Op je begeleiderspas staan de coaches. Je kunt maximaal 5 coaches doorgeven.
   Je hebt toestemming van je coach nodig om hem op te kunnen geven als jouw begeleider. 
- Wanneer je geslaagd bent kan je je rijbewijs aanvragen bij de gemeente.
   Je rijbewijs wordt alleen afgegeven als je begeleiderspas is goedgekeurd. 
- Samen met je rijbewijs, begeleiderspas en coach mag je auto rijden tot je 18de verjaardag.
   Vanaf die dag mag je zelfstandig autorijden, dus zonder coach!

Een coach:
- moet minimaal 27 jaar zijn en 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B); 
- mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad; 
- mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad; 
- mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden; 
- moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

Begeleiderspas aanvragen ? Klik dan op het logo.

Het Verkeerscollege logo
Het Verkeerscollege
cbr
2todrive
vrb
veiligverkeer

© Het Verkeerscollege 2023 | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure

Designpro.nl | Z-IM