Tekst

Verkeerstip.nl

Wist je dat …

meer uitleg en filmpjes vindt je terug op ons youtube kanaal: www.verkeerscollege.tv


Wat is de maximale snelheid op een snelweg?
Wist je dat de snelheid op de snelweg nog steeds 130 is ...?
Tenzij het door borden anders is aangegeven ! 
(Zie art. 21 RVV) ​​​​​​​


Heeft een voetganger voorrang bij Haaietanden?
De haaietanden op de rijbaan en het Bord B6 hebben allebei dezelfde betekenis:
Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg (van links en rechts)
Let op: er staat hier bestuurders, dus dit geldt dus niet voor de voetganger!
Een voetganger heeft geen voorrang bij haaietanden. Daar hebben we zebrapaden voor uitgevonden.
(staat in RVV bijlage 1: B6 en RVV art 80)

Aan welke zijde vd weg moet je als voetganger lopen?
Als voetganger dien je het trottoir of voetpad te gebruiken.
Als dit niet aanwezig is de fiets(bromfiets)paden en als deze ook niet aanwezig zijn,
De berm of uiterste zijde van de rijbaan. (je mag dus zelf kiezen of je in de berm of op de rijbaan gaat lopen)
Je mag dus ook zelf kiezen aan welke zijde ...
Wij adviseren de linkerzijde (tegen het verkeer inlopen) zodat je het overige verkeer aan ziet komen.
(staat in RVV art 4:3)

Mag je met je snorfiets op een onverplicht fietspad rijden?
De snorfiets houdt zich voor de verkeersregels aan die van een fiets.
(= voor het rijbewijs een bromfiets)
Hij gebruikt dus de fietspaden en fietsstroken. Maar het onverplichte fietspad (rechthoekig bord) daar mag hij niet met een in werking zijnde verbrandingsmotor gebruik van maken. Dus of de motor uit zetten ... of een elektrische snorfiets gebruiken. Anders mag het dus niet.
(staat in RVV art 5:3) 

De parkeerschijf mag je afronden naar het eerst volgende hele of halve uur
Dus 11.20 = 11.30 uur maar ook 14.35 = 15.00 uur
(staat in RVV art 25:4)


Auto rijbewijs geeft ook Bromfiets rijbewijs
Als je een autorijbewijs (of motorrijbewijs) hebt gehaald dan krijg je altijd je bromfietsrijbewijs erbij.
Dit gaat niet veranderen, staat gewoon in de wet.
(staat in RR art 19:b)

Tractor rijbewijs halen ?
Als je voor juli 2015 je autorijbewijs hebt gehaald krijg je ook je tractorrijbewijs op je rijbewijs.
Daar mag je dus ook mee rijden. Na deze datum je autorijbewijs gehaald ?
Dan zal je eerst voor de tractor op examen moeten.
Oude trekker certificaten zijn niet meer geldig.
(staat in RR art 15:1j)

BE Rijbewijs
Als je voor 1984 je autorijbewijs hebt gehaald dan kreeg je het BE rijbewijs er gratis bij.
Nu moet je hier apart voor afrijden.
Met je B (auto) rijbewijs mag je een combinatie voortbewegen met een toegestane maximale massa
(wat hij op het ktb max mag wegen) van ten hoogste 3.500 kg.
Hierbij mag de aanhangwagen zelfs zwaarder zijn dan de trekkende auto. (mocht voor 2013 niet)
Mag de combi zwaarder wegen … Dan heb je BE nodig.
Met BE mag je combinatie maximaal 7.000 kg wegen. (3.500 auto / 3.500 ahw)
(staat in RR art 15:1e)


De spitstrook
Moet ik een spitstrook gebruiken als deze open is? Jazeker !
De Spitsstrook wordt gezien als extra rijstrook en in Nederland zijn we verplicht zo rechts mogelijk te rijden.
Bij deze strook mag je dus wel de doorgetrokken streep overschrijden.
(staat in RVV art3:1)


Driewielige Piaggo: Motor of Auto rijbewijs ?
Met je autorijbewijs gehaald vanaf 2013 mag je met je B rijbewijs alleen nog maar motorrijtuigen op 4 of meer wielen besturen. Dus niet deze 3 wiellige motor en ook geen trike. Heb je je autorijbewijs voor 2013 gehaald ?
Dan mag het wel op grond van de regelgeving die toen bestond.
(staat in RR art 15:1e)


Mag je met driewiellige motorfiets bij bord C11 = verboden voor motorfietsen doorrijden ?
Voor het Rijbewijs reglement ben je een motorfiets aan het besturen hebben we hierboven gezien.
Voor de verkeerregels (het RVV) is een motorfiets een motorvoertuig op 2 wielen (met zijspan)
Dus voor de verkeersborden is een driewielige piaggo GEEN motorfiets. En mag hier dus wel in.
(staat in RVV art 1: motorfiets + RVV bijlage bord C11)


Verboden te parkeren (bord E1)
Dit verkeersbord geldt aan die zijde van de weg waar hij staat.
Met uitzondering van de parkeervakken en de berm.
(vroeger mocht het ook niet in de berm maar de EU heeft bepaald dat het wel mag sinds nov 2008)
(staat in het Verdrag van Wenen)


Lopend met bromfiets of motor een rijbewijs nodig ?
Voor het rijbewijs reglement wordt je gezien als bestuurder van een motorrijtuig.
Of je nu loopt of rijdt maakt niet uit.
Voor de verkeerregels (het RVV) wordt je gelijkgesteld met de regels voor voetgangers.
Dus je volgt de verkeersregels van een voetganger (op de stoep/geen helm) maar moet volgens de wet
(het RR) wel een rijbewijs hebben.
(Staat in WVW art 1:n + RVV art 2:2)

Richting aangeven bij het naderen van een rotonde
Een rotonde naderen we als een kruispunt (met richting waar je heen gaat!)
Indien de rotonde genaderd wordt met de bedoeling de eerste afslag op de rotonde te verlaten
dan bij nadering van de rotonde richting aangeven naar rechts.

Bij driekwart (linksaf) ronden van de rotonde, op de toeleidende weg tijdig richting aangeven naar links.
En voor half rond (rechtdoor) dus geen richting aangeven bij het naderen.

ALTIJD richting naar rechts aangeven bij het verlaten!
(staat in de Rijprocedure B: Bijz wegg > rotondes > geven van signalen)


Mag je over Suggestiestroken heen rijden
Volgens de rijprocedure blijven we hier zoveel mogelijk vanaf.
Suggestiestroken (zonder symbolen) en fietsstroken (onderbroken strepen) in principe niet berijden.
(staat in de Rijprocedure B: Rechte/bochtige wegen > plaats op weg)


Bij het volgen van een afbuigende voorrangsweg > Richting aangeven ?
Wordt bij een afbuigende voorrangssituatie het (doorgaande) wegverloop gevolgd,
dan is het wenselijk om ter verduidelijking naar het andere verkeer richting aan te geven.
Net zo als het wenselijk is om je te houden aan de verkeersregels. Dus wenselijk ook gewoon doen!
Dit zorgt namelijk voor voorspelbaar gedrag en dat is veiliger.
(staat in de Rijprocedure B: Rechte/bochtige wegen > geven van signalen)


Wat is nu precies een elektrische fiets ?
Dit is een fiets met trapondersteuning en valt onder de gewone fietsen in de regelgeving.
Als de ondersteuning boven de 25 km door gaat dan is het een speedpedelec.
En deze speedpedelec valt onder de regelgeving van een bromfiets.
Hier heb je dus een rijbewijs AM voor nodig en je volgt de verkeersregels van een bromfiets.
Helm op, rijden niet op het fietspad.
(staat in RVV art 1:speedpedelec + art 6)


Verschil Gehandicapten voertuig en de Brommobiel
Een gehandicapten voertuig is ingericht voor het vervoeren van een gehandicapte.
Je hoeft dus niet gehandicapt te zijn om hier in te mogen rijden.
Er is ook geen rijbewijsplicht voor gehandicaptenvoertuigen.
Een gehandicapte voertuig mag de stoep, fietspaden en rijbaan gebruiken. (mogen ze zelf naar inzicht kiezen)

Een Brommobiel is een bromfiets (te herkennen aan de stikker met 45 achterop).
Hier heb je een bromfietsrijbewijs voor nodig volgens het rijbewijsreglement.
En hij volgt de verkeersregels van auto's in het verkeer (het RVV).
(staat in RR art 15:1a + RVV art 2:a)

 

Het Verkeerscollege logo
Het Verkeerscollege
cbr
2todrive
vrb
veiligverkeer

© Het Verkeerscollege 2024 | Alle rechten voorbehouden | Site-Index | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure

Designpro.nl | Z-IM